Cialis i kimler kullanamaz?

* Ağır derecede düşük tansiyonu olanlar. * Hipertansiyon sorununu çoklu ilaç tedavileriyle bile güçlükle çözenler. * Ağır kalp yetmezliği nedeniyle tedavi görenler. * Karaciğer ve böbrek yetmezliği bulunanlar.Jun 11, 2012

Leave a Comment